Promotion Monday Special 2017

Promotion Monday Special 2017

Promotion Monday Special 2017 1,200 บาท/ท่าน  ( รวม กรีนฟี, แคดดี้, รถกอล์ฟ และ อาหารกลางวัน 11.00 น. – 14.00 น. ) ** ราคานี้เฉพาะวันจันทร์เท่านั้น **  โทร. 090-3860001-2