โปรโมชั่น นักกอล์ฟ มา 2 ท่าน ฟรี เบียร์ 1 เหยือก
2 Golfer get 1 Free Drink Promotion
Wednesday – Friday (1 – 30 September 2017)

1,200 Baht/Golfer Include Green fee + Caddy + Golf Cart
Tel : 038197657-8  Mobile : 090-3860001-2

2 Golfer get 1 Free Drink Promotion